Dit is lesmateriaal voor het mbo-keuzedeel-breed ter voorbereiding op hbo wiskunde voor de techniek, ontwikkeld door het Landelijk Platform MBO/HBO met steun van de werkgroep MBO/HBO van de Ned. Ver. van Wiskundeleraren. Het betreft de mbo-bedrijfstakgroepen TGO en MTLM.
Voor docenten: Link naar pdf-generator (inlog aanvragen) | Handleiding werken met dit materiaal
Voor studenten (en docenten): Klik op het icoontje achter een onderdeel en je krijgt een spiekbriefje.

Algebraïsche vaardigheid (Keuzedeel-breed Technisch MBO)

* 0.0 Valt buiten de te examineren leerstof van het keuzedeel-breed